Android Tivi Xiaomi HD 32 inch A2 L32M7-EAVN – Model 2022

Giá: 3,659,260VNĐ
Thị trường: 4,900,000VNĐ
Tiết kiệm: 1,240,740VNĐ (25%)